รับฟรี 5%

รายละเอียด

สมาชิกจะได้ รับโบนัสที่ยอดฝากแรก (ของวัน)เริ่ม เวลา 12.01 น. ถึง 11.59. ของอีกวันโบนัส สูงสุด 250 บาท สมาชิก ต้องมียอดเล่น 1 เท่า (ของยอดฝาก) ถึงสามารถ ถอนโบนัส ออกไปได้

**ต้องมียอดฝากอย่างน้อย 4 วัน ต่อ สัปดาห์**
ถึงจะได้รับ โปร วันพุธ