ฝาก-ถอน

1. การฝากเงิน
การผากเงินเพื่อเปิดบัญชีกับ BUNNY88 ทำได้หลายช่องทางเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วกับท่านสมาชิก สำหรับการเปิดบัญชีกับเราเป็นครั้งแรก ท่านสมาชิกสามารถเปิดบัญชีกับ
BUNNY88 ได้ง่ายๆดังนี้
1.1 ท่านสมาชิกสามารดโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
1.2 ในการโอนเงินทุกครั้งจะต้องมีเศษเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบยอดเนว่าเป็นยอดเงินของตัวท่าน
อย่างแน่นอน โดยทุกๆครั้งที่โอนเข้ามาเพื่อเพิ่มยอดเงินในบัญชี ของท่าน ต้องโอนเข้ามาเป็นเศษ
ตัวอย่าง เช่น 5,005 หรือ 10,009 บาท เป็นต้น ทางทีมงานจะเพิ่มยอดให้ตามจำนวนจริงดังกล่าว
( กรุณาเก็บ “สลิป” ของ ธนาคารไว้เพื่อสิทธิปรโยชน์ของท่านสมาชิก ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันทุกครั้ง )
1.3 หลังจากที่ท่านสมาชิกได้โอนเงินแล้วเสร็จกรณาโทรศัพท์เข้ามาแจ้งทีมงานเพื่อยืนยันยอดเงินของท่าน
หลังการโอนเงินทันที (กรณาโอนเงิน ก่อนแจ้งทุกครั้ง)
1.4 ทางทีมงานจะปรับยอดให้กับท่านสมาชิกภายใน 15 นาที หากเกินเวลาที่กำหนด สามารถโทรศัพท์เข้า
มาสอบถามกับทางทีมงานได้ทันที
*** ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบแล้ว ไม่พบามียอดเงินจำนวนดังกล่าว โอนเข้ามาทีมงานอาจต้อง
ร้องขอดู” สลิป”เพื่อยืนยัน หากท่านไม่มีหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจสอบยอดเงินดังกล่าว จนกว่าทางทีมงานจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการโอนเงินเข้ามาจริง

2. การถอนเงิน
2.1 สมาชิกทุกท่านสามารดแจ้งถอนได้ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
2.2 สมาชิกทุกท่านจำเป็นที่จะต้องยืนยัน Username และยอดทั้งหมดให้ตรงกับที่มีอยู่ในบัญชี และแจ้ง
รหัสในการถอนเงิน ให้ถูกต้อง เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี ความถูกต้องและปลอดภัยกับ
บัญชีของท่านสมาชิกเอง
กรณีลูกค้าใหม่ จะสามารถ ถอนเงิน ได้เมื่ออายสมาชิกครบ 1 วัน ใช้บัญชีดอนเดียวกับบัญชีที่
ฝากเข้ามา ท่านสมาชิกสมารดแจ้งถอนได้วันละ 3 ครั้ง ในกรณี าก-ถอน แต่ละครั้งอาจใช้ระยะ
เวลาโดยประมาณภายใน 15 นาที เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละครั้ง

ตัวอย่าง การแจ้งการถอนเงิน
1. Username BUNNY88 001
2. จำนวนเงินโอนกลับ 5005 บาท
3. รหัสถอน 8888(เป็นตัวเลข 4 หลักที่แจ้งกับทางทีมงานไว้เพื่อเป็นรหัสยืนยนว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริง)
4 .Call Center ทวนธนาคาร ธนาคารกรงเทพ
5. Call Center ทวนเลขที่บัญชี 888-8-88888-8 (เลขที่บัญชีที่ท่านสมาชิกแจ้งไว้กับทางทีมงาน)
6 Call Center ทวนชื่อบัญชีนายชนะ ชัยสงคราม
หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาเปลี่ยนรหัสถอนเงินทุกๆ 1 เดือน